שליחותי כדרך חיים – סקירת “מי סופר?”

מוטי זליקוביץ’

״למה אני?… למה אני?״.
שאלה זו עולה בראשי כבר כמעט ארבעים שנה בכל פעם שאני מגיע לתפקיד חדש, ללמוד משהו חדש או להתמודדות עם אתגר חדש.

מי שיקרא את הספר ויבין את העומק ואת המסר שבו, יבין בע”ה גם את התשובות לשאלות ה”למה אני?”.

בהוקרה ובהערכה לכל באי עולם, מוטי.